cicd /abap co to jest
n Transakcja CICD w SE38. Wywołanie CICD \o w SAPie.
Znaczenie cicd /abap definicja.

Czy przydatne?

Transakcja SAP CICD

Wywołanie transakcji, użycie: \nCICD
po angielsku: Assign Components to Framework ID
po niemiecku: Komponente zu Framework ID zuordnen
po francusku: Affecter composants à ID structure
po holendersku: Comp. toewijzen aan framework-ID

Pozostałe transankcje SAP'a na C.