cjco /abap co to jest
n Transakcja CJCO w SE38. Wywołanie CJCO \o w SAPie.
Znaczenie cjco /abap definicja.

Czy przydatne?

Transakcja SAP CJCO

Wywołanie transakcji, użycie: \nCJCO
po angielsku: Carry Forward Project Budget
po niemiecku: Budgetübertrag für Projekte
po francusku: Report de budget pour les projets
po holendersku: Budgetoverdracht voor projecten

Pozostałe transankcje SAP'a na C.