ckm_currencies_lt /abap co to jest
n Transakcja CKM_CURRENCIES_LIST w SE38. Wywołanie CKM_CURRENCIES_LIST \o w SAPie.
Znaczenie ckm_currencies_lt /abap definicja.

Czy przydatne?

Transakcja SAP CKM_CURRENCIES_LIST

Wywołanie transakcji, użycie: \nCKM_CURRENCIES_LIST
po angielsku: Currency and Val.types in ML, FI, CO
po niemiecku: Währungs- und BewTypen in ML, FI, CO
po francusku: Types de dev. et mouv. en ML, FI, CO
po holendersku: Valuta- en waard.typen in ML, FI, CO

Pozostałe transankcje SAP'a na C.