conc /abap co to jest
n Transakcja CONC w SE38. Wywołanie CONC \o w SAPie.
Znaczenie conc /abap definicja.

Czy przydatne?

Transakcja SAP CONC

Wywołanie transakcji, użycie: \nCONC
po angielsku: No.Range for CtrlRecipes: COCB_CRID
po niemiecku: Nummernkreispflege: COCB_CRID
po francusku:
po holendersku:

Pozostałe transankcje SAP'a na C.