cual /abap co to jest
n Transakcja CUAL w SE38. Wywołanie CUAL \o w SAPie.
Znaczenie cual /abap definicja.

Czy przydatne?

Transakcja SAP CUAL

Wywołanie transakcji, użycie: \nCUAL
po angielsku: Distribution of SCE Knowledge Bases
po niemiecku: Verteilen von SCE-Wissensbasen
po francusku: Répartition bases connaissances SCE
po holendersku: Verdeling van SCE-kennisbases

Pozostałe transankcje SAP'a na C.