cxnx /abap co to jest
n Transakcja CXNX w SE38. Wywołanie CXNX \o w SAPie.
Znaczenie cxnx /abap definicja.

Czy przydatne?

Transakcja SAP CXNX

Wywołanie transakcji, użycie: \nCXNX
po angielsku: Reconcile FI/Cons at Document Level
po niemiecku: Abstimmung FI/Kons. auf Belegebene
po francusku: Rapproch. FI/conso. sur niveau pce
po holendersku: FI/cons. op doc.niveau afstemmen

Pozostałe transankcje SAP'a na C.