dgaa /abap co to jest
n Transakcja DGAA w SE38. Wywołanie DGAA \o w SAPie.
Znaczenie dgaa /abap definicja.

Czy przydatne?

Transakcja SAP DGAA

Wywołanie transakcji, użycie: \nDGAA
po angielsku: DG: Output Cond. for MatMast Fields
po niemiecku: GG: Ausgabebed. zu Feldern MatStamm
po francusku: MD : cond. édition zones fiche art
po holendersku: GS: Uitvoervoorw. v. velden art.stam

Pozostałe transankcje SAP'a na D.