dgcf /abap co to jest
n Transakcja DGCF w SE38. Wywołanie DGCF \o w SAPie.
Znaczenie dgcf /abap definicja.

Czy przydatne?

Transakcja SAP DGCF

Wywołanie transakcji, użycie: \nDGCF
po angielsku: DG: Dangerous Goods Storage Class
po niemiecku: GG: Lagergefahrenklassen
po francusku: MD : classes de danger au stockage
po holendersku: GS: Opslaggevarenklassen

Pozostałe transankcje SAP'a na D.