eaout_1 /abap co to jest
n Transakcja EAOUT_1 w SE38. Wywołanie EAOUT_1 \o w SAPie.
Znaczenie eaout_1 /abap definicja.

Czy przydatne?

Transakcja SAP EAOUT_1

Wywołanie transakcji, użycie: \nEAOUT_1
po angielsku: Detail display MiniApp EMAP_OUTBIIN
po niemiecku: Detailanzeige MiniApp EMAP_OUTBIIN
po francusku: Affic. détails mini-app EMAP_OUTBIIN
po holendersku: Detailweerg. MiniApp EMAP_OUTBIIN

Pozostałe transankcje SAP'a na E.