m804 /abap co to jest
n Transakcja M804 w SE38. Wywołanie M804 \o w SAPie.
Znaczenie m804 /abap definicja.

Czy przydatne?

Transakcja SAP M804

Wywołanie transakcji, użycie: \nM804
po angielsku: Message Processing Program (IV)
po niemiecku: Nachrichtenverarb.prog.(Rechn.prüf.)
po francusku: Prog.traitement messages (ctrl.fact)
po holendersku: Berichtverwerk.progr. (fact.contr.)

Pozostałe transankcje SAP'a na M.