mc47 /abap co to jest
n Transakcja MC47 w SE38. Wywołanie MC47 \o w SAPie.
Znaczenie mc47 /abap definicja.

Czy przydatne?

Transakcja SAP MC47

Wywołanie transakcji, użycie: \nMC47
po angielsku: INVCO: Analysis of Reqmt Values
po niemiecku: BCO: Analyse Bedarfswerte
po francusku: Analyse valeurs besoin
po holendersku: VCO: analyse behoeftewaarden

Pozostałe transankcje SAP'a na M.