mc8r /abap co to jest
n Transakcja MC8R w SE38. Wywołanie MC8R \o w SAPie.
Znaczenie mc8r /abap definicja.

Czy przydatne?

Transakcja SAP MC8R

Wywołanie transakcji, użycie: \nMC8R
po angielsku: RESET: Status for Planning Objects
po niemiecku: RESET: Status für Planungsobjekte
po francusku: RESET : statut pour objets planif
po holendersku: RESET: status voor planningsobjecten

Pozostałe transankcje SAP'a na M.