mcbe /abap co to jest
n Transakcja MCBE w SE38. Wywołanie MCBE \o w SAPie.
Znaczenie mcbe /abap definicja.

Czy przydatne?

Transakcja SAP MCBE

Wywołanie transakcji, użycie: \nMCBE
po angielsku: INVCO: Material Analysis Selection
po niemiecku: BCO: Materialanalyse-Selektion
po francusku: Sélection pour analyse article
po holendersku: BCO: artikelanalyse selectie

Pozostałe transankcje SAP'a na M.