mckc /abap co to jest
n Transakcja MCKC w SE38. Wywołanie MCKC \o w SAPie.
Znaczenie mckc /abap definicja.

Czy przydatne?

Transakcja SAP MCKC

Wywołanie transakcji, użycie: \nMCKC
po angielsku: User-spec. TIS select. version tree
po niemiecku: Userspez. Selktionsversionsbaum TIS
po francusku: Arbre version sélect.utilisateur SIT
po holendersku: User-spec. selectieversieboom TIS

Pozostałe transankcje SAP'a na M.