rcc00 /abap co to jest
n Transakcja RCC00 w SE38. Wywołanie RCC00 \o w SAPie.
Znaczenie rcc00 /abap definicja.

Czy przydatne?

Transakcja SAP RCC00

Wywołanie transakcji, użycie: \nRCC00
po angielsku: Configuration Menu for Risk Objects
po niemiecku: Risikoträger Einstellungsmenü
po francusku: Menu param. obj. port. risque
po holendersku: Configuratiemenu risicodragers

Pozostałe transankcje SAP'a na R.