setb /abap co to jest
n Transakcja SETB w SE38. Wywołanie SETB \o w SAPie.
Znaczenie setb /abap definicja.

Czy przydatne?

Transakcja SAP SETB

Wywołanie transakcji, użycie: \nSETB
po angielsku: Direct Input for BUSAB
po niemiecku: Direct input for BUSAB
po francusku: Direct input pour BUSAB
po holendersku: Direct input voor BUSAB

Pozostałe transankcje SAP'a na S.