t_32 /abap co to jest
n Transakcja T_32 w SE38. Wywołanie T_32 \o w SAPie.
Znaczenie t_32 /abap definicja.

Czy przydatne?

Transakcja SAP T_32

Wywołanie transakcji, użycie: \nT_32
po angielsku: Maintain CondTypes for ExclusionGrp
po niemiecku: Pflege KondArten zur Ausschlußgruppe
po francusku: Gérer types cond. par grpe exclusion
po holendersku: Cond.soorten van uitsl.groep verzorg

Pozostałe transankcje SAP'a na T.