vi81x /abap co to jest
n Transakcja VI81X w SE38. Wywołanie VI81X \o w SAPie.
Znaczenie vi81x /abap definicja.

Czy przydatne?

Transakcja SAP VI81X

Wywołanie transakcji, użycie: \nVI81X
po angielsku: Check Report: CAP Products
po niemiecku: Prüfreport: Marktordnungsware
po francusku: Progr. ctrle: produit marché de l'UE
po holendersku: Controlerapport: EU-marktgoederen

Pozostałe transankcje SAP'a na V.