W_Sls_Profiles_Maint; W_Rhpe_Www_Start; W_Rhpe_Skillsprofile; W_Para; W_Frm_Cust_Plant; W_Frm_Cust_Mat; Wzr4; Wzr3; Wzr2; Wzr1; Wzr0; Wzft04; Wzft03; Wzft02
Znaczenie w_sls_profiles_maint, w_rhpe_www_start, w_rhpe definicja.

Tranzakcje SAP, wywołania tranzakcji w SE38 na W


Słownik kodów transakcji

Transakcje, transaction codes. Jak działa w SAPie? Wywołanie kodu transakcji ABAP.

MySAP modules, ABAP, CRM, Integration, module. Jak użyć w SAP?

SAP i ABAP