updspapi uxtheme uwinapi co to jest
Updspapi.dll, Uxtheme.dll, Uwinapi.dll, Uuresolver.uno.dll, Uui645Mi.dll, Utl645Mi.dll, Utildll.dll.
Znaczenie updspapi uxtheme uwinapi definicja.

Brakującę pliki .DLL na U


Brakujące pliki bibliotek DLL na Windows

Nie ma pliku na dysku. Brakujący plik DLL w Windows.

Format Updspapi.dll, Uxtheme.dll, Uwinapi.dll, Uuresolver.uno.dll, Uui645Mi.dll, Utl645Mi.dll, Utildll.dll, Usrvpa.dll, Usrvoica.dll, Usrv80A.dll, Usrv42A.dll rozszerzenie.

Plik Updspapi.dll, Uxtheme.dll, Uwinapi.dll, Uuresolver.uno.dll brak.