b1277 b1276 b1275 b1274 b1273 co to jest
B1277, B1276, B1275, B1274, B1273, B1272, B1271, B1270, B1269, B1268, B1267, B1266, B1265, B1264.
Znaczenie b1277 b1276 b1275 b1274 b1273 definicja.

Kody usterek str. 166

Kod usterki w samochodzie to specjalny symbol lub kombinacja liter i cyfr, który jest używany do określenia konkretnej usterki lub problemu z samochodem. Kod usterki może być wyświetlany na desce rozdzielczej samochodu lub może być odczytany za pomocą specjalnego narzędzia diagnostycznego, takiego jak skaner diagnostyczny używany w warsztacie samochodowym.

 • Kod usterki B1248 znaczy Pasażer Seatback Autoglide Przełącznik do tyłu do ziemi
 • Kod usterki B1249 znaczy Blend Door Failure
 • Kod usterki B1250 znaczy Błąd wewnętrznego czujnika wewnętrznego temperatury powietrza
 • Kod usterki B1251 znaczy Wewnętrzny czujnik temperatury wewnętrznej temperatury powietrza otwarty
 • Kod usterki B1252 znaczy Wewnętrzny czujnik temperatury wewnętrznej zwarty do akumulatora
 • Kod usterki B1253 znaczy Obwód czujnika wewnętrznego temperatury powietrza zwarty do masy
 • Kod usterki B1254 znaczy Błąd czujnika zewnętrznego czujnika temperatury powietrza na powietrzu
 • Kod usterki B1255 znaczy Obwód czujnika zewnętrznego temperatury powietrza otwarty
 • Kod usterki B1256 znaczy Obwód czujnika zewnętrznego temperatury powietrza zwarty do akumulatora
 • Kod usterki B1257 znaczy Obwód czujnika zewnętrznego temperatury powietrza zwarty do masy
 • Kod usterki B1258 znaczy Czujnik promieniowania słonecznego awaria obwodu
 • Kod usterki B1259 znaczy Obwód czujnika promieniowania słonecznego otwarty
 • Kod usterki B1260 znaczy Obwód czujnika promieniowania słonecznego zwarty z akumulatorem
 • Kod usterki B1261 znaczy Obwód czujnika promieniowania słonecznego zwarty do masy
 • Kod usterki B1262 znaczy Uszkodzenie obwodu defrostacji serwomechanizmu silnika
 • Kod usterki B1263 znaczy Usterka obwodu awaryjnego silnika serwo
 • Kod usterki B1264 znaczy Serwonapęd nie działa
 • Kod usterki B1265 znaczy Serwonapędy obwodu obejściowego obwodu obejściowego Coolair
 • Kod usterki B1266 znaczy Sygnał wyłączenia lewego obwodu serwonapędu
 • Kod usterki B1267 znaczy Serwonapędy w obwodzie w prawo
 • Kod usterki B1268 znaczy Potencjometr siłowników serwonapędu Odszokowanie obwodu
 • Kod usterki B1269 znaczy Potencjometr siłownika Servo Motorometr otwarty
 • Kod usterki B1270 znaczy Potencjometr siłownika Servo Motoroida zwarcie do akumulatora
 • Kod usterki B1271 znaczy Potencjometr serwomechanizmu Odszranianie Obwód zwarty do masy
 • Kod usterki B1272 znaczy Błąd obwodu wentylatora potencjometru serwomechanizmu silnika
 • Kod usterki B1273 znaczy Obwód otwarcia obiegu potencjometru silnika serwo
 • Kod usterki B1274 znaczy Obwód zasilania potencjometru silnika Servo Motor zwarty do akumulatora
 • Kod usterki B1275 znaczy Obwód odpowietrzający potencjometru serwomechanizmu zwarty do masy
 • Kod usterki B1276 znaczy Uszkodzenie obwodu potencjometru serwomechanizmu silnika
 • Kod usterki B1277 znaczy Obwód podnośnika potencjometru serwomechanizmu otwarty

Kod usterki w samochodzie, numer błędu w aucie

Numer błędu w aucie po polsku. Kod usterek w samochodach. Tłumaczenie polskie usterki. Opis polski usterki w aucie. Kody błędów silnika OBD, OBD2, EOBD.

Samochód usterka numer. Kod błędu B1277, B1276, B1275, B1274, B1273, B1272, B1271, B1270 auto silnik.

Kody usterek są używane do określenia problemów z różnymi elementami samochodu, takimi jak układ paliwowy, układ hamulcowy, układ chłodzenia czy układ elektryczny. B1277, B1276, B1275, B1274, B1273, B1272, B1271, B1270, B1269, B1268, B1267, B1266, B1265, B1264, B1263, B1262, B1261, B1260, B1259, B1258, B1257, B1256, B1255 Każdy kod usterki jest unikalny i odpowiada konkretnej usterce lub problem auta.