ascii co to jest
Ascii definicja. Jak działa tylko na wartościach binarnych, a więc zerach i jedynkach. Musi więc.
Znaczenie ascii definicja.

Czy przydatne?

Definicja Ascii

Co to znaczy ASCII: Każdy komputer może operować tylko na wartościach binarnych, a więc zerach i jedynkach. Musi więc istnieć jakiś sposób, aby komputer mógł zapamiętać znaki (na przykład litery alfabetu). Do tego celu służy właśnie ASCII - tablica znaków, która opisuje przyporządkowanie poszczególnych znaków odpowiadającym im wartościom liczbowym. Dzięki ASCII komputer wie, iż ((na przykład liczbie 65 (a konkretnie liczbie 01000001 w zapisie binarnym) odpowiada litera A. Istnieją dwa rodzaje kodów ASCII: 7-bitowy, który opisuje tylko 128 znaków i 8-bitowy, zawierający 256 znaków (zwany również rozszerzonym ASCII albo ANSI). Dzięki 8-bitowemu ASCII można w tablicy znaków umieścić dodatkowe znaki graficzne, a również znaki diakrytyczne - np. polskie. ASCII z racji na ograniczenie 256 znaków jest powoli wypierany poprzez inny mechanizm kodowania znaków o nazwie Unicode. Należy pamiętać, iż mechanizm kodowania znaków jest zależny od mechanizmu operacyjnego - (((na przykład Windows 9x wspiera ASCII, lecz już Windows NT obsługuje standard Unicode. Z angielskiego: American Standard Code for Information Interchange - standardowy amerykański kod wymiany informacji

Czym jest ASCII znaczenie w Definicje komputer A .