co to jest
CGI definicja. Jak działa sposób komunikacji między serwerem stron WWW a programem (który może być.
Znaczenie definicja.

Czy przydatne?

Definicja CGI

Co to znaczy CGI: Specyfikacja określająca sposób komunikacji między serwerem stron WWW a programem (który może być programem skompilowanym albo skryptem) znajdującym się na dysku twardym serwera. Funkcją takiego programu jest pobieranie wysłanych poprzez użytkownika danych, ich przetwarzanie i zwracanie odpowiedzi. Program jest wywoływany, gdy wystąpi zdefiniowane wcześniej zdarzenie, na przykład gdy wizytujący stronę internauta wypełnia znajdujący się na niej formularz. Po opracowaniu danych program CGI może poinformować użytkownika na przykład o nieprawidłowym wypełnieniu jednego z pól w formularzu. Wadą CGI to jest, iż za każdym razem, gdy uruchamiany jest program na komputerze serwera, wywołuje to nowy mechanizm, co przy sporym natężeniu wywołań może spowolnić działanie serwera WWW. Z angielskiego: Common Gateway Interface - powszechny interfejs bramy. Por. ASP, aplet, Active-X, PHP.

Czym jest CGI znaczenie w Definicje komputer C .

Co znaczy CB:
Definicja częstotliwości radiowych przeznaczony do użytku wszystkich obywateli, w przeciwieństwie od pasm zastrzeżonych, na przykład dla wojska. Z pasma CB korzystają przede wszystkim posiadacze nadajników i cgi co to jest.
Co znaczy CDFS:
Definicja Windows. Jest on uaktywniany w trybie chronionym; umożliwia odnajdowanie i czytanie zawartości plików znajdujących się na płycie CD-ROM. Z angielskiego: CD-ROM File Mechanizm - mechanizm plików CD cgi definicja.
Co znaczy Clip Art:
Definicja komputerowych fotografii, rysunków, diagramów albo map. Każdy z takich obiektów może zostać z kolekcji wycięty (z angielskiego: clip - wycinać) i wklejony do tworzonego poprzez użytkownika dokumentu cgi co znaczy.
Co znaczy CLIP:
Definicja polegająca na wyświetleniu na wyświetlaczu telefonu albo specjalnej przystawki informacji o numerze telefonicznym abonenta wywołującego. Dlatego jeszcze przed odebraniem połączenia można cgi słownik.
  • Dodano:
  • Autor: