kompresja co to jest
Kompresja definicja. Jak działa które zajmują dane komputerowe. Istnieje sporo metod kompresji.
Znaczenie kompresja definicja.

Czy przydatne?

Definicja Kompresja

Co to znaczy KOMPRESJA: Mechanizm redukcji miejsca, które zajmują dane komputerowe. Istnieje sporo metod kompresji - najprostsze wyszukują w plikach powtarzające się ciągi cyfr. Pierwszy ciąg jest zapisywany bez zmian, z kolei następne jego powtórzenia są zastępowane wiadomością, gdzie wystąpił ten ciąg po raz pierwszy. Dlatego na przykład plik tekstowy składający się z tysiąca zer (czyli jego wielkość przed kompresją to 1000 bajtów) zostanie upakowany do około 150 bajtów. Kompresja służąca jest przy: transmisji danych (zobacz modem), by można było w krótszym czasie przesłać więcej informacji. Stosują ją także programy kompresujące ( na przykład WinRar), które zmniejszają objętość dowolnego pliku, i programy graficzne przy zapisywaniu niektórych plików graficznych (( na przykład GIF czy JPEG). Mechanizmy operacyjne Windows umożliwiają także kompresję danych zapisanych na dyskach twardych. Skompresowane dane nie mogą być użyte, dopóki nie nastąpi ich rozkompresowanie. Por. kompresja stratna, kompresja bezstratna.

Czym jest kompresja znaczenie w Definicje komputer K .

Co znaczy Kompilacja:
Definicja Tłumaczenie programu napisanego w języku programowania (a więc tak zwany kodu źródłowego) na kod maszynowy. Por. kompilator, interpreter kompresja.
Co znaczy Kompatybilność:
Definicja współpracy ze sobą dwóch maszyn - a więc wymiany danych, uruchamiania tych samych aplikacji, szeroko pojętego komunikowania się. Dwa różne pecety są ze sobą kompatybilne, można na nich uruchomić te kompresja.
Co znaczy Kursywa:
Definicja Styl czcionki, gdzie poszczególne litery są pochylone. Zwany również italikiem albo czcionką pochyloną kompresja.
Co znaczy Kontrola Dostępu:
Definicja System kontrolowania dostępu użytkowników sieci komputerowej do określonych zasobów, takich jak pliki czy drukarki. Por. prawa dostępu kompresja.
Co znaczy Konto:
Definicja komputerowych albo w systemach operacyjnych dla wielu użytkowników zapis o każdym autoryzowanym użytkowniku tworzony do celów identyfikacyjnych, administracyjnych i ze względów bezpieczeństwa. Konto kompresja.
  • Dodano:
  • Autor: