międzystrefowe połączenie co to jest
Połączenie Międzystrefowe definicja. Jak działa między abonentami znajdującymi się w różnych.
Znaczenie międzystrefowe połączenie definicja.

Czy przydatne?

Definicja Połączenie Międzystrefowe

Co to znaczy POŁĄCZENIE MIĘDZYSTREFOWE: Połączenie telefoniczne między abonentami znajdującymi się w różnych strefach numeracyjnych. W Polsce zasięg 49 stref numeracyjnych jest prawie kompletnie zgodny ze starym podziałem administracyjnym (do końca 1998 r. istniało 49 województw). Każdej strefie numeracyjnej przyporządkowano liczbę (parametr strefy) - na przykład strefie krakowskiej przypisano 12, a warszawskiej - 22. Połączenia międzystrefowe są zwykle znacznie droższe niż połączenia lokalne realizowane między abonentami znajdującymi się w tej samej strefie.

Czym jest połączenie międzystrefowe znaczenie w Definicje komputer P .

Co znaczy Pamięć Podręczna:
Definicja Zobacz cache połączenie międzystrefowe.
Co znaczy Płyta CD:
Definicja Zobacz CD połączenie międzystrefowe.
Co znaczy Pit:
Definicja zagłębienie na płycie kompaktowej (na przykład CD-ROM, DVD-ROM), którego przykładem na płytach nagrywalnych są zmiany właściwości optycznych farby bądź stopu metali. Następujące po sobie zagłębienia połączenie międzystrefowe.
Co znaczy Plik WSH:
Definicja Plik ustawień Hosta skryptów Windows. Można określić w nim czas trwania operacji wykonywanej poprzez skrypt. Pliki te mają rozszerzenie .wsh połączenie międzystrefowe.
Co znaczy Połączenie Komutowane:
Definicja Zobacz dostęp komutowany połączenie międzystrefowe.
  • Dodano:
  • Autor: