komenda amixer użycie amixer co to jest
Jak użyć AMIXER? Definicja w konsoli alsamixer . amixer displays or changes the current mixer.
Znaczenie komenda amixer użycie amixer definicja.

Czy przydatne?

Komenda/polecenie: Jak użyć amixer

Uruchomienie, wykonanie: amixer [-ccard] [command]

Jak działa, co robi: Command-line ALSA mixer. For an ncurses interface, use alsamixer. amixer displays or changes the current mixer settings for the current sound card and sound device. To display all mixer settings, use with no flags or commands

Dostępne opcje, wywołanie: -c n

The number of the card to adjust.

-D devicename

Specify the name of the device. By default, the name is default.

-h

Display help information and quit.

-q

Quiet mode: do not show the results of changes made.

Użycie AMIXER zastosowanie komendy na linii poleceńw Słownik A .