komenda użycie co to jest
Jak użyć APT? Definicja w konsoli system. A freely available packaging system for software.
Znaczenie komenda użycie definicja.

Czy przydatne?

Komenda/polecenie: Jak użyć apt

Uruchomienie, wykonanie: apt

Jak działa, co robi: The Advanced Package Tool, the Debian package management system. A freely available packaging system for software distribution and installation. For detailed information on apt and its commands, see Chapter 5

Dostępne opcje, wywołanie:

Użycie APT zastosowanie komendy na linii poleceńw Słownik A .