komenda użycie co to jest
Jak użyć ATD? Definicja w konsoli startup file. Execute jobs queued by the at command. Wywołanie.
Znaczenie komenda użycie definicja.

Czy przydatne?

Komenda/polecenie: Jak użyć atd

Uruchomienie, wykonanie: atd options

Jak działa, co robi: System administration command. Normally started in a system startup file. Execute jobs queued by the at command

Dostępne opcje, wywołanie: -b n

Wait at least n seconds after beginning one job before beginning the next job. Default is 60.

-d

Print error messages to standard error instead of using syslog.

-l average

When system load average is higher than average, wait to begin a new job. Default is 0.8.

-s

Process queue once, then exit.

Użycie ATD zastosowanie komendy na linii poleceńw Słownik A .