komenda atrm użycie atrm co to jest
Jak użyć ATRM? Definicja w konsoli Delete jobs that have been queued for future execution. Same as.
Znaczenie komenda atrm użycie atrm definicja.

Czy przydatne?

Komenda/polecenie: Jak użyć atrm

Uruchomienie, wykonanie: atrm [options] job [job...]

Jak działa, co robi: Delete jobs that have been queued for future execution. Same as at -d

Dostępne opcje, wywołanie: -q queue

Remove job from the specified queue.

-V

Print the version number and then exit.

Użycie ATRM zastosowanie komendy na linii poleceńw Słownik A .