komenda basename użycie co to jest
Jak użyć BASENAME? Definicja w konsoli is given, remove that also. The result is printed to.
Znaczenie komenda basename użycie definicja.

Czy przydatne?

Komenda/polecenie: Jak użyć basename

Uruchomienie, wykonanie: basename name [suffix] basename option

Jak działa, co robi: Remove leading directory components from a path. If suffix is given, remove that also. The result is printed to standard output. This is useful mostly in a script when you need to work with a filename but can't predict its full path in every instance

Dostępne opcje, wywołanie: --help

Print help message and then exit.

--version

Print the version number and then exit.

Użycie BASENAME zastosowanie komendy na linii poleceńw Słownik B .