komenda debugfs użycie debugfs co to jest
Jak użyć DEBUGFS? Definicja w konsoli data structure of an ext2 or ext3 filesystem in order to.
Znaczenie komenda debugfs użycie debugfs definicja.

Czy przydatne?

Komenda/polecenie: Jak użyć debugfs

Uruchomienie, wykonanie: debugfs [[option] device]

Jak działa, co robi: System administration command. Provide direct access to data structure of an ext2 or ext3 filesystem in order to debug problems with the device. device is the special file corresponding to the device containing the filesystem (e.g., /dev/hda3). debugfs may be used on a mounted filesystem device

Dostępne opcje, wywołanie:

Użycie DEBUGFS zastosowanie komendy na linii poleceńw Słownik D .