komenda esdsample użycie co to jest
Jak użyć ESDSAMPLE? Definicja w konsoli Sample audio using esd. Wywołanie ESDSAMPLE polecenie.
Znaczenie komenda esdsample użycie definicja.

Czy przydatne?

Komenda/polecenie: Jak użyć esdsample

Uruchomienie, wykonanie: esdsample [options] < file

Jak działa ESDSAMPLE, co robi ESDSAMPLE: Sample audio using esd

Dostępne opcje, wywołanie ESDSAMPLE: -s servername:port

Set the EsounD server to be used.

-b

Eight bit output.

-m

Monophonic output.

-r

Set the sample rate in bits per second.

-d

Set the duration of the sample in seconds.

Użycie ESDSAMPLE zastosowanie komendy na linii poleceńw Słownik E .

  • Dodano:
  • Autor: