komenda gawk użycie gawk co to jest
Jak użyć GAWK? Definicja w konsoli matching, record processing, and other forms of text.
Znaczenie komenda gawk użycie gawk definicja.

Czy przydatne?

Komenda/polecenie: Jak użyć gawk

Uruchomienie, wykonanie: gawk [options] 'script' [var=value...] [files] gawk [options] -f scriptfile [var=value...] [files]

Jak działa, co robi: The GNU version of awk, a program that does pattern matching, record processing, and other forms of text manipulation. For more information, see Chapter 1

Dostępne opcje, wywołanie:

Użycie GAWK zastosowanie komendy na linii poleceńw Słownik G .