komenda getent użycie getent co to jest
Jak użyć GETENT? Definicja w konsoli database may be any one of passwd, group, hosts, services.
Znaczenie komenda getent użycie getent definicja.

Czy przydatne?

Komenda/polecenie: Jak użyć getent

Uruchomienie, wykonanie: getent [options] database key

Jak działa, co robi: Search the specified database for the specified key. The database may be any one of passwd, group, hosts, services, protocols, ornetworks.

Dostępne opcje, wywołanie: -s,--service=CONFIG

Specify the service configuration to be used. See nsswitch.conf(5) for information about name-service switching.

-?,--help

Display a help message.

--usage

Display a very short syntax synopsis.

-V,--version

Print version information and quit.

Użycie GETENT zastosowanie komendy na linii poleceńw Słownik G .