komenda użycie co to jest
Jak użyć GPG? Definicja w konsoli decrypt information, create public and private encryption keys.
Znaczenie komenda użycie definicja.

Czy przydatne?

Komenda/polecenie: Jak użyć gpg

Uruchomienie, wykonanie: gpg [options] command [options]

Jak działa, co robi: The GNU Privacy Guard application allows you to encrypt and decrypt information, create public and private encryption keys, and use or verify digital signatures. GPG is based on the use of a pair of keys, one public and one private (or "secret"). Data encrypted with one key can only be decrypted with the other. To encrypt a message to you, someone would use your public key to create a message that could only be unlocked with your private key. To sign information, you would lock it with your private key, allowing anyone to verify that it came from you by unlocking it with your public key.

GPG has dozens of additional options that fine-tune its available options. For a complete list, plus a guide to careful use of encryption and a deeper explanation of how public-key encryption works, visit www.gnupg.org

Dostępne opcje, wywołanie:

Użycie GPG zastosowanie komendy na linii poleceńw Słownik G .