komenda gpgsplit użycie co to jest
Jak użyć GPGSPLIT? Definicja w konsoli no file is specified, the message is read from stdin. The.
Znaczenie komenda gpgsplit użycie definicja.

Czy przydatne?

Komenda/polecenie: Jak użyć gpgsplit

Uruchomienie, wykonanie: gpgsplit [options] [files]

Jak działa, co robi: Split an OpenPGP format message into individual packets. If no file is specified, the message is read from stdin. The split packets are written as individual files

Dostępne opcje, wywołanie: -h, -?, --help

Display a short help message.

--no-split

Write to stdout instead of splitting the packets into individual files.

-p, --prefix string

Begin each filename with the specified string.

--secret-to-public

Convert any secret keys in the message to public keys.

--uncompress

Uncompress any compressed packets.

-v, --verbose

Verbose mode. More informative.

Użycie GPGSPLIT zastosowanie komendy na linii poleceńw Słownik G .