komenda groups użycie groups co to jest
Jak użyć GROUPS? Definicja w konsoli the owner of the current group). Groups are listed in.
Znaczenie komenda groups użycie groups definicja.

Czy przydatne?

Komenda/polecenie: Jak użyć groups

Uruchomienie, wykonanie: groups [options] [users]

Jak działa, co robi: Show the groups that each user belongs to (default user is the owner of the current group). Groups are listed in /etc/passwd and /etc/group

Dostępne opcje, wywołanie: --help

Print help message.

--version

Print version information.

Użycie GROUPS zastosowanie komendy na linii poleceńw Słownik G .