komenda gunzip użycie gunzip co to jest
Jak użyć GUNZIP? Definicja w konsoli Uncompress files compressed by gzip . See gzip for a list of.
Znaczenie komenda gunzip użycie gunzip definicja.

Czy przydatne?

Komenda/polecenie: Jak użyć gunzip

Uruchomienie, wykonanie: gunzip [options] [files]

Jak działa, co robi: Uncompress files compressed by gzip. See gzip for a list of options

Dostępne opcje, wywołanie:

Użycie GUNZIP zastosowanie komendy na linii poleceńw Słownik G .