komenda kbd_mode użycie kbd co to jest
Jak użyć KBD_MODE? Definicja w konsoli Print or set the current keyboard mode, which may be RAW.
Znaczenie komenda kbd_mode użycie kbd definicja.

Czy przydatne?

Komenda/polecenie: Jak użyć kbd_mode

Uruchomienie, wykonanie: kbd_mode [option]

Jak działa KBD_MODE, co robi KBD_MODE: Print or set the current keyboard mode, which may be RAW, MEDIUMRAW, XLATE, or UNICODE

Dostępne opcje, wywołanie KBD_MODE: -a

Set mode to XLATE (ASCII mode).

-k

Set mode to MEDIUMRAW (keycode mode).

-s

Set mode to RAW (scancode mode).

-u

Set mode to UNICODE (UTF-8 mode).

Użycie KBD_MODE zastosowanie komendy na linii poleceńw Słownik K .

  • Dodano:
  • Autor: