komenda nice użycie nice co to jest
Jak użyć NICE? Definicja w konsoli i.e., be nice to other users). With no command, nice prints the.
Znaczenie komenda nice użycie nice definicja.

Czy przydatne?

Komenda/polecenie: Jak użyć nice

Uruchomienie, wykonanie: nice [option] [command [arguments] ]

Jak działa NICE, co robi NICE: Execute a command (with its arguments) with lower priority (i.e., be "nice" to other users). With no command, nice prints the current scheduling priority (niceness). If nice is a child process, it prints the parent process's scheduling priority. Niceness has a range of -20 (highest priority) to 19 (lowest priority)

Dostępne opcje, wywołanie NICE: --help

Print a help message and then exit.

-n adjustment, -adjustment, --adjustment=adjustment

Run command with niceness incremented by adjustment (1-19); default is 10. A privileged user can raise priority by specifying a negative adjustment (e.g., -5).

--version

Print version information and then exit.

Użycie NICE zastosowanie komendy na linii poleceńw Słownik N .

  • Dodano:
  • Autor: