komenda praliases użycie co to jest
Jak użyć PRALIASES? Definicja w konsoli sendmail mail aliases. (Usually defined in the /etc/aliases.
Znaczenie komenda praliases użycie definicja.

Czy przydatne?

Komenda/polecenie: Jak użyć praliases

Uruchomienie, wykonanie: praliases [options] [keys]

Jak działa PRALIASES, co robi PRALIASES: System administration command. praliases prints the current sendmail mail aliases. (Usually defined in the /etc/aliases or /etc/aliases.db file.) Limit output to the specified keys when given

Dostępne opcje, wywołanie PRALIASES: -f file

Read the aliases from the specified file instead of sendmail's default alias files.

-C file

Read sendmail configuration from the specified file instead of from /etc/mail/sendmail.cf.

Użycie PRALIASES zastosowanie komendy na linii poleceńw Słownik P .

  • Dodano:
  • Autor: