komenda ramsize użycie co to jest
Jak użyć RAMSIZE? Definicja w konsoli print usage information for the RAM disk . The pair of bytes.
Znaczenie komenda ramsize użycie definicja.

Czy przydatne?

Komenda/polecenie: Jak użyć ramsize

Uruchomienie, wykonanie: ramsize [option] [image [size [offset] ] ]

Jak działa RAMSIZE, co robi RAMSIZE: System administration command. If no options are specified, print usage information for the RAM disk. The pair of bytes at offset 504 in the kernel image normally specify the RAM size; with a kernel image argument, print the information found at that offset. To change that information, specify a new size (in kilobytes). You may also specify a different offset. rdev -r is the same as ramsize

Dostępne opcje, wywołanie RAMSIZE:

Użycie RAMSIZE zastosowanie komendy na linii poleceńw Słownik R .

  • Dodano:
  • Autor: