komenda użycie co to jest
Jak użyć SEQ? Definicja w konsoli The default is to print one number per line to standard output.
Znaczenie komenda użycie definicja.

Czy przydatne?

Komenda/polecenie: Jak użyć seq

Uruchomienie, wykonanie: seq [options] [first [increment] ] last

Jak działa, co robi: Print the numbers from first through last by increment. The default is to print one number per line to standard output. Both first and increment can be omitted and default to 1, but if first is omitted then increment must also be omitted. In other words, if only two numbers are specified, they are taken to be the first and last numbers. The numbers are treated as floating-point

Dostępne opcje, wywołanie: -f format, --format=format

Write the output using the specified printf floating-point format, which can be one of %e, %f, or %g (the default).

--help

Print help message and exit.

-s string, --separator=string

Use string to separate numbers in the output. Default is newline.

-w, --equal-width

Equalize the width of the numbers by padding with leading zeros. (Use -f for other types of padding.)

--version

Print version information and exit.

Użycie SEQ zastosowanie komendy na linii poleceńw Słownik S .