komenda ypset użycie ypset co to jest
Jak użyć YPSET? Definicja w konsoli tells ypbind to get NIS services for the specified domain from.
Znaczenie komenda ypset użycie ypset definicja.

Czy przydatne?

Komenda/polecenie: Jak użyć ypset

Uruchomienie, wykonanie: ypset [options] server

Jak działa, co robi: NFS/NIS command. Point ypbind at a particular server. ypset tells ypbind to get NIS services for the specified domain from the ypserv process running on server. server indicates the NIS server to bind to and can be specified as a name or an IP address

Dostępne opcje, wywołanie: -d domain

Use domain instead of the default domain.

-h host

Set ypbind's binding on host instead of the local host. host can be specified as a name or an IP address.

Użycie YPSET zastosowanie komendy na linii poleceńw Słownik Y .