komenda zgrep użycie zgrep co to jest
Jak użyć ZGREP? Definicja w konsoli line arguments. If no files are provided, read from (and.
Znaczenie komenda zgrep użycie zgrep definicja.

Czy przydatne?

Komenda/polecenie: Jak użyć zgrep

Uruchomienie, wykonanie: zgrep [options] [files]

Jak działa, co robi: Uncompress files and pass to grep, along with any command-line arguments. If no files are provided, read from (and attempt to uncompress) standard input. May be invoked as zegrep or zfgrep and will in those cases invoke egrep or fgrep

Dostępne opcje, wywołanie:

Użycie ZGREP zastosowanie komendy na linii poleceńw Słownik Z .