robi constants_ define co to jest
Jak użyć w PHP Defines a set of constants for later retrieval and mass-definition błędy.
Znaczenie robi constants_ define definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji apc_define_constants()

Nazwa funkcji: apc_define_constants()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Defines a set of constants for later retrieval and mass-definition
Zastosowanie w programowaniu: bool apc_define_constants ( string key, array constants [, bool case_sensitive] )
Wersja PHP dla programisty (PECL)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik A .