robi combine_ array co to jest
Jak użyć w PHP Creates an array by using one array for keys and another for its values błędy.
Znaczenie robi combine_ array definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji array_combine()

Nazwa funkcji: array_combine()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Creates an array by using one array for keys and another for its values
Zastosowanie w programowaniu: array array_combine ( array keys, array values )
Wersja PHP dla programisty (PHP 5)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik A .