robi fill_ array co to jest
Jak użyć w PHP Fill an array with values błędy. Zastosowanie array array_fill ( int start_index.
Znaczenie robi fill_ array definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji array_fill()

Nazwa funkcji: array_fill()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Fill an array with values
Zastosowanie w programowaniu: array array_fill ( int start_index, int num, mixed value )
Wersja PHP dla programisty (PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik A .