robi multort_ array co to jest
Jak użyć w PHP Sort multiple or multi-dimensional arrays błędy. Zastosowanie bool array_multisort.
Znaczenie robi multort_ array definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji array_multisort()

Nazwa funkcji: array_multisort()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Sort multiple or multi-dimensional arrays
Zastosowanie w programowaniu: bool array_multisort ( array ar1 [, mixed arg [, mixed ... [, array ...]]] )
Wersja PHP dla programisty (PHP 4, PHP 5)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik A .