robi reverse_ array co to jest
Jak użyć w PHP Return an array with elements in reverse order błędy. Zastosowanie array array.
Znaczenie robi reverse_ array definicja.

Czy przydatne?

Zastosowanie funkcji array_reverse()

Nazwa funkcji: array_reverse()
Opis i zastosowanie metody/funkcji: Return an array with elements in reverse order
Zastosowanie w programowaniu: array array_reverse ( array array [, bool preserve_keys] )
Wersja PHP dla programisty (PHP 4, PHP 5)

Inne metody w programowaniu PHP w Słownik A .